Genel Bilgi ve İçerikler

Sektörel Anlamda Gelişemeyen Ülkeler Hangileri? 2021

228

Sektörel anlamda gelişemeyen ülkeler hangileri? 2021 yılı çerçevesinde bu ülkeleri inceleyelim. Teknolojinin insan varoluşunu her yönden modernleştirdiği bu çağda, modernliğin etkilerini ve insani ilerlemelerin yararlarını hiç hissetmeyen ülkeler olduğunu hayal etmek zor. Bunlar ekonomik kargaşa, siyasi huzursuzluk ve iç savaşlarla boğuşarak, uluslarının ilerlemesini engelleyen ve yoksulluk sınırının altında ve ötesinde başka nedenlerle uğraşan ülkeler. Bu nedenler ülkelerin yükselmesini zorlaştırıyor.

Sektörel Anlamda Gelişemeyen Ülkeler Hangileri?

Sektörel anlamda gelişemeyen ülkelerde halk, gelişmiş ülkelere oranla daha mutsuz olabiliyor. Bu gelişememenin çok sayıda farklı sebebi olabilmektedir. Bu ülkeler teknolojik açıdan da yetersiz olabildiği için, gelişimini en iyi şekilde sürdürememektedir.

GSYİH

Üçüncü Dünya ülkeleri ekonomik büyüme açısından atılımlar yaparken, hala yetişemeyenler var. Vatandaşları siyasi sorunlar ve coğrafyanın iç çatışmalarıyla boğmak; bu fakir ülkelerin bu kadar uzun süre fakir kalmasının nedenlerinden sadece birkaçı. Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH) düşük. Sektörel anlamda gelişmemiş ülkeleri inceleyeceğiz.

Sektörel Anlamda Gelişemeyen Ülkeler Hangileridir?

Togo

Togo tarım için yaygın olarak kullanılan çok önemli bir mineral olan fosfatın en büyük üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olarak sıralanmaktadır. Ama böyle bir statüye rağmen sektörel anlam olarak gelişmeye önem göstermeyen Togo hala fakir bir ülkedir. Fosfat madenciliğinin yanı sıra, ülke ayrıca dünyanın kakao, kahve ve pamuğundan büyük parçalar üretiyor. Yine bu alanlarda sektörleşme gösterememiştir Ağırlıklı olarak ticari tarıma dayanan bir ülke olan Togo’nun kişi başına düşen GSYİH’sı 899 dolar. Nüfusun yarısı günlük 1,25 dolardan az maaş almakta ve yoksulluk sınırının çok altında. Halbuki ülke verimli lakin sektörel anlamda gelişmemiş.

Madagaskar

Ülkenin adını taşıyan başarılı bir film serisine sahip olmak; Madagaskar’ın turistik bir bölge olarak imajını yükseltmiş olabilir: Ancak bu özel ada ülkesi yoksulluk sınırının aşağısında yaşıyor. Çünkü turizmde sektörleşmesi gereken bir alandır. Nüfusunun yaklaşık% 69’u sadece 1 dolar kazanıyor. Ve bu pek bir anlam ifade etmiyor. Sadece 934 dolar olan yıllık GSYİH ile Madagaskar sektörel olaraktan hiç başarılı değil. Turizm ve tarım, Madagaskar’ın üst düzey endüstrileridir alanlarıydı. Fakat ülke vatandaşlarının ekonomik durumunun hafifletilmesine yardımcı olacak, sektörel gelişimi destekleyecek daha fazla yatırımcı arıyor.

Afganistan

Birçok kişi tarafından tehlikeli bir ülke olarak kabul edilmesine rağmen, Afganistan Orta Asya’nın ortasında güzel bir millettir. Ancak onlarca yıllık savaş, siyasi kargaşa ve sivil huzursuzluk, Afganistan’ı yabancı yatırımcılar için çekici ve cazip hale getirmedi. Afgan halkının% 42’si günde 1 dolardan daha az yaşarken, işsizlik oranı % 35 seviyesinde. Bu, Afganistan’ın hiçbir zaman bir savaşı kaybetmediğini, bunun da, bunun teslim olmak yerine ölümle savaşmaya istekli bir savaşçı ulus olduğunu gösterdiğini söyledi. Umarım böyle bir özellik gelecekte ekonomik refaha ve sektörel gelişime dönecektir.

Sektörel Anlamda Gelişemeyen Ülkelerin Geleceği

Bu ülkeler, gelecekte iyi bir adım atamalarsa eğer, gelecekte de aynı şekilde devam edecekler gibi görünüyor. Atılabilecek olumlu adımları, kendilerini bu durumdan elbette kurtarabilir.

Sektörel anlamda gelişemeyen ülkeler hangileri? Sorusuna sizler için en iyi şekilde cevap vermeye çalıştık.Bu ülkeler verimli topraklara ve kaynaklara sahip olmalarına rağmen sektörel anlamda gelişmemiş, endüstrileşememiştir. Zamanla endüstrileşip sektör haline gelebilirlerse ekonomileri çok daha fazla gelişecektir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.