Genel Bilgi ve İçerikler

Köy Haberleri Tarım Haberleri

38

Köy haberleri tarım haberleri okumak için hoş geldiniz. Bilindiği üzere tarım, insan hayatı için önemli bir konu. Organik tarım, 1910’lu yıllarda başlayan tarımsal bir uyanıştır. 1924 yılında Rudolf Steiner’in “Biyodinamik tarım” yaklaşımını geliştirmesiyle temel yapısı oluşmaya başlamıştır. 1950’li yılların başında Yeşil Devrimle tarımda kimyasal gübre ve tarım ilaçları kullanılmaya başlandı. İlk tepki, 1962 yılında Racher Carson’un DDT ilacı ve bütün tarım ilaçlarının kalıcı zehir etkisini anlattığı farkındalık kitabı “Sessiz Bahar” in basılmasıyla ortaya çıktı. Sessiz Bahar beklenilenden daha yüksek bir etki uyandırdı. Bu etki 1970’lerde yükseldi ve  dönemin “Çiçek Çocukları” ve “Savaş Karşıtı” akımlarından güç bularak sosyal bir olgu haline geldi.

Organik tarımla ilgili ilk kurumsallaşma  çalışmaları, hareketin şemsiye kuruluşu olan IFOAM’ın gündeme gelmesiyle oldu. IFOAM, organik tarım standartları ve sertifikasyon kurallarını belirledi ve hareketin dünya ölçeğinde yayılması ile görevlendirildi. 1980 ve 90’lı yıllarda tarımda kimyasal kullanımlarının artması ile birlikte biyoçeşitlilikte gözlenen hızlı kayıplar, iklim değişikliğinin gündeme gelmeye başlaması ve gelişmiş toplumlarda sağlık sorunlarında görülen belirgin artış,  organik tarım ve organik gıda ürünlerinin daha çok konuşulmaya başlamasını sağladı.

Köy Haberleri Tarım Haberleri Oku

Köy haberleri tarım haberleri okumak için https://www.koydenhaber.com/ sitesi tercih edilebilir. Köyden haberler, bu konuda tercih edilebilecek en iyi sitelerden bir tanesidir. Bunun yanı sıra hayvancılık haberleri gibi farklı konulara yönelik güncel içeriklere köyden haberler sitesi aracılığıyla ulaşmak mümkün. Site, belirli periyotlar halinde güncellenmekte, kullanıcılarına güncel içerikleri ulaştırmaktadır.

Tarımda Kimyasalların Etkisi

Yapılan bilimsel araştırmalar 1950’lerden bugüne kadar özellikle tarım kimyasallarını yoğun kullanan gelişmiş ülke toplumlarında kanser çeşitleri başta olmak üzere mide rahatsızlıkları,kistler, nörolojik hasarlar, anksiyete, depresyon, kaygı, bağırsak ve sindirim yolu hastalıkları, ölü doğum, çocuk kanser ve çocuk ölüm vakalarının artış gösterdiğini bildirmektedir.

Bir petrol türevi olan tarım ilaçları meyve, sebze, tahıl ve bakliyatın üretiminde kullanılır. Tarımsal üretim boyunca kullanılan tarım ilaçları ürünün hastalık, zararlı ve yabancı ot gibi verimi düşüren etkilerden korur, sağlıklı ve uzun ömürlü depo koşullarını temin eder. Kullanılan  ilaçlar  zehir etkisinin azalması için beklenen “yarılanma” vaktinden sonra bile hâlâ sağlığa zararlıdır. Ayrıca tarım ilaçlarının kullanıldığı arazilerde toprağa ,suya, havaya dağılan ve şiddetle yayılan ilaç partikülleri insan vücuduna girdiğinde yağ dokusunda birikerek östrojen rolü oynar ve vücudun hormon dengesini olumsuz etkiler.

Nöronlara yapışan bu partiküller nörolojik, psikiyatrik çeşitli rahatsızlıklara, sindirim kanalı içinde tahribata, bağırsaklarda mikrobiyal yapısının bozulmasına  neden olur ve çoğu kanserle sonuçlanabilecek bugün bile hâlâ etkisi tam olarak bilinemeyen yüzlerce zararı bulunmaktadır. Artık doğan bebek anne sütünden pestisit alarak hayata başlamaktadır, kutuplarda yaşayan penguenlerin yağ dokusunda bile bulunabilen bu pestisit partiküllerinin yarattığı korku bugün bilinçli tüketicinin organik gıda ve doğal gıda elde etmekteki kararlılığını oluşturmuştur.

Tarımda kullanılan kimyasallar sadece insan sağlığına zarar vermez. Yapılan araştırmalar agro-ekosistem içinde kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanılan arazilerde kuş, kelebek, arı ve diğer predatörler, solucan, termit, karınca ve bitki çeşitliliğine izin vermediğini göstermektedir. Biyo çeşitliliğin azalmasının önemli nedenlerinden biri olan konvansiyonel tarım, geleceği olmayan ve olmayacak bir üretim sistemi olduğunu kendi kendisine ispatlamıştır.

Köy Haberleri Tarım Haberleri Okumanın Faydaları

Köy haberleri tarım haberleri okumanın çok yönlü faydası bulunur. Çiftçiler için güncel bilgi son derece önemlidir. Bunun yanı sıra köy ve tarımcılığa, hayvancılığa meraklı olan kişiler pek çok bilgi edinebilir. Köy haberleri nasıl okunur? Tarım haberleri nasıl okunur? Sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan bir tanesi koydenhaber.com sitesidir. Çokça faydalı içeriğe ulaşabilmek için sizler de ziyaret edebilirsiniz.

Organik Tarım Kuralları

Türkiye’de organik tarıma başlamak için AB Müktesebatına uygun olarak hazırlanan ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kabul ederek uyguladığı “Organik Tarım Standart ve Yönetmeliğine” uygun tarım yapmak gerekmektedir. İşletme sahibi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu konuda yetkilendirdiği “Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon” kuruluşları ile iletişime geçerek yönetmeliğe uygun tarım koşullarını kabul etmelidir. Standartlara göre organik tarım üretim koşulları:

 1. Tarımsal üretimde kimyasal gübre, tarım ilaçları ve GDO’lu tohum kullanmak yasaklanmıştır.
 2. Gübre olarak hayvan gübresi, sertifikalı sıvı organik gübre, aminoasit içerikli gübreler ve organimineral toprak düzenleyicileri kullanılabilir.Bu girdilerin ham maddeleri ve kullanım koşulları Bakanlık yönetmeliği uyarınca belirlenir, sertifikasyon kuruluşu tarafından kontrol edilir
 3. Toprak nadasa yada boş bırakılmadan yeşil gübre için yada kaplayıcı bitkiler ekilerek erozyona karşı korunur.
 4. İşletmede hayvan yetiştiriciliği istenir. Bitkisel ve hayvansal girdi ve çıktıların işletmede bir bütün olarak değerlendirildiği kapalı bir sistem kurulması uygun görülür.
 5. İşletmenin organik atıklarının düzenli olarak kompost üretiminde kullanılması sağlanmalıdır.
 6. Bitkisel üretimin hastalık, zararlı ve yabancı otlardan korunması için biyolojik mücadele, malçlama ve uygun teknik uygulamalarla çözüm bulunur.
 7. Organik tarımda kullanılan teknik üretim ve taşıma malzemelerinin konvansiyonel üretim için kullanılmaması gerekmektedir.
 8. Sulama suyu, üretimin başlangıcında içerdiği kalıntı ve kimyasal düzeyi tahlil yapılmalı organik üretime uygun olduğu tespit edilmelidir.

Çiftçi açısından organik üretim sadece bir üretim tekniği değil bir yaşam biçimidir. Üretimde konvansiyonelden organik tarıma geçiş sürecinde yaşanan zorluklar, eğitim gerekliliği, üretimin başlangıcında verimde azalma , sertifikasyon masrafı vb bu üretim sisteminde bugün ve gelecek kuşaklar için inançlı olmayı gerektirmektedir. Zamanla tarlada üretimin değişmesi başta çiftçinin ailesi ile birlikte daha az tarım ilacına maruz kalması ve yaşam çevresinin sağlıklı hâle gelmesi bunu destekler.

Ancak organik tarım üretim sistemi kendi başına emek yoğun, bilgi yoğun bir sistem olduğundan organik üretimi yaşam biçimi olarak algılamayan çiftçi için her şey ancak sertifika koşulları için yapılan bir pratik halinde kalır. Tarımla ilgili bilgiler köy haberleri tarım haberleri sitesinde mevcuttur.

Organik Gıda

Tüketici içinse organik gıda ile beslenmenin faydası uzun dönem devam etmedikçe fark edilemez. Bilimsel araştırmalar organik gıdanın daha lezzetli olduğunu ortaya koymaktadır. Besin değerlerinin de konvansiyonel gıdadan daha yüksek olduğu kanıtlanmıştır. Ancak dünya üzerinde organik gıda fiyatları sertifikasyon masrafı ve emek yoğun olması nedeniyle daha yüksektir.

“Ne yersek O’yuz” … organik  gıda tüketildiğinde yani vücuda alınan serbest radikallere neden olan kimyasallar durdurulduğunda önce zihinsel rahatlama, düşünce yoğunluğunun azalması ile birlikte sağlıklı bir süreç başlar. Meditasyon, yoga, düşünce yönetimi vb profesyonel uzmanların organik gıdada ısrar etmeleri bu nedenledir.

Tarımsal Ormancılık

Dünyada 70’li yıllarda yükselen “çevre bilinci ve temiz gıda” nın tek çocuğu organik tarım değildir. Sürdürülebilir tarım sistemleri adı altında agro-ekosistemin temizlenerek ve kimyasallardan arınarak , toprağın rehabilite edilmesini sağlayan tarımsal üretimi gerçekleştirmek esas amaçtır. Tarıma meraklıysanız, köy haberleri tarım haberleri okuma sitesine giriş yapabilirsiniz.

Bu kapsamda binlerce yıldır yerel çiftçi tarafından bilinen ancak konvansiyonel tarımda monokültür uygulamaları ile unutulmaya yüz tutmuş “tarımsal ormancılık” aynı dönemde üniversitelerde anabilim dalı olarak araştırılmaya başlanmıştır. İklim değişikliği etkilerinin yükselmesi ile birlikte Kyoto Protokolünde bu değişime esnek olabilecek tek üretim sistemi olarak da tanımlanmıştır. Tarımsal ormancılık üretim arazisinde ağaç + ürün birlikteliğini gerektirir. Mono kültür bir üretim arazisinde ağacın sisteme dahil olması toprakta C birikimini arttırır. Biyoçeşitliliği destekleyen sistem monokültürün zararlarına karşı koyar. Ağaç kökleri toprak altında, döküntüleri ise toprak üstünde organik madde oluşumunu destekler.

Toprak ve C

Organik maddenin toprakta artması

 1. Toprak fiziksek ve kimyasal özelliklerinin olumlu gelişmesine
 2. Strüktür yapısının düzelmesi
 3. Bitki besin maddeleri alımının kolaylaşması
 4. Toprakta biriken kimyasallar nedeniyle azalan toprak mikrobiyal canlılığın hayat bulması
 5. pH’ın dengeye gelmesi
 6. Su tutma kapasitesinin artması
 7. Toprak neminin korunmasını sağlar

İklim Değişikliği ile gündeme gelen “sürdürülebilir tarım sistemleri” tarımdan kaynaklı C salınımını azaltmak ve toprağın C birikimini desteklemek üzerine çalışmaktadır. Bu iki nokta beraberinde agro-ekosistemin rehabilitasyonunu , biyoçeşitliliği ve kimyasal kullanımını en aza indirmeyi gerektirmektedir. Anlatılan iki sistem önce toprağın organik madde birikimini destekleyerek onarımını sağlar ve biyoçeşitlilik ile sürdürülebilirlik ve sağlıklı çevre oluşturulur.

Köy haberleri tarım haberleri okuma sitesi koydenhaber.com.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.