Genel Bilgi ve İçerikler

Hayvanların Üreme Şekilleri Nelerdir?

640

Hayvanların üreme şekilleri nelerdir? Üreme nedir? Canlılarda bulunan, işlevsel ve yapısal özellikleri gösteren en küçük birim hücredir. Çeşitli hücrelerin görevi ise canlıların ürümesini sağlamaktır. Bu hücrelere eşey hücreler ya da üreme hücreleri denmektedir. Canlıların bir kısmı bu hücreler sayesinde üremeyi gerçekleştirirler. Bu hücreler ile meydana gelen üremeye eşeyli üreme denmektedir.

İnsan, köpek, kedi, yılan, tavşan, kuş, balık gibi canlılar eşeyli ürerler. Hidra, toprak solucanları, mikroorganizmalar, güller gibi canlılar ise eşeysiz üreyen canlılar arasına girer. Dişi ve erkek canlılarda eşey hücreleri farklı yapılardadır.

Dişi üreme hücresine yumurta denirken erkek üreme hücresine ise sperm denir. Eşeyli üremenin başarıya ulaşabilmesi için dişi üreme hücresi olan yumurtanın çekirdeği ile erkek üreme hücresi olan spermin birleşmesi gerekir. Meydana gelen bu olaya döllenme adı verilir.

Yumurta ve sperm hayvanların bir kısmında anne vücudunda birleşir. Bazıları ise dış ortamda birleşmektedir. Suda yaşayan omurgasızlar, balıklarda ve kurbağalarda sperm ve yumurta anne vücudu dışında birleşir. Meydana gelen bu olaya dış döllenme adı verilir. Karada yaşayan canlılarda döllenme anne vücudu içinde gerçekleşir. Bu olaya da iç döllenme adı verilir. Köpek, kedi, kuş, at ve yılan gibi canlılar iç döllenme ile ürerler.

Hayvanların Üreme Şekilleri Nelerdir?

Hayvanlar, omurgalı ve omurgasız olarak ikiye ayrılmaktadır. Omurgalı hayvanlar, aralarında memeliler, kuşlar, sürüngenler kurbağalar ve balıklar olarak beş gruba ayrılmaktadırlar. Bir iskelet sistemine sahiptirler. Döllenme yoluyla çoğalmaktadır. Döllenmenin ardından yumurta ile ya da doğurarak çoğalırlar.

Kemik ya da kıkırdaktan oluşan bir iskelet sistemine sahip olmayan hayvanlara omurgasız hayvanlar denmektedir. Bu hayvanlar, kendi aralarında çok hücreli ve tek hücreli omurgasız hayvanlar olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. İskelet sistemleri olmaması nedeniyle vücutlarının dik durmasını sağlayacak başka yapılara sahiptirler.

Omurgalı Hayvanlarda Üreme

Omurgalı hayvanların hepsi eşeyli üremektedir ve üreme sistemleri gelişmiştir. Omurgalı hayvanlarda üreme sistemi ve boşaltım sistemi iç içedir. Buna ürogenital sistem denmektedir

Balıkların Üreme Şekli

Balıklar yumurta ile çoğalmaktadır. Yavru bakımı görülmemektedir. Dış döllenme yaparlar. Yavrularını süt ile beslemezler.

Kurbağaların Üreme Şekli

Kurbağalar yumurta ile çoğalmaktadır. Yavru bakımı görülmemektedir. Dış döllenme yaparlar. Yavruları süt ile beslenmez.

Sürüngenlerin Üreme Şekli

Sürüngenler yumurta ile çoğalmaktadır. Yavru bakımı görülmemektedir. İç döllenme yaparlar. Yavruları süt ile beslenmez.

Kuşların Üreme Şekli

Kuşlar yumurta ile çoğalmaktadır. Yavru gelişimini ana canlının içinde tamamlamaz, dışında yumurta içinde tamamlar. Yavru bakımı görülmektedir. İç döllenme yaparlar. Yavrularını süt ile beslemezler.

Memelilerin Üreme Şekli

Memeliler doğurarak çoğalmaktadır. Gagalı memeliler ise yumurtlayarak çoğalmaktadır. Keseli memelilerde ise embriyo tam gelişmeden doğar ve gelişimini annenin kesesinde tamamlar. Plasentaya sahip memelilerde ise yavru gelişimini tamamlayana kadar annenin vücudunda beslenir. Yavru bakımı görülmektedir. İç döllenme yaparlar. Yavrularını süt ile beslerler.

Omurgasız Hayvanlarda Üreme

Süngerlerde üreme organı bulunmamaktadır. Hücreler bölünerek gametleri meydana getirir.

Tenyalar yani parazit yassı kurtlar kendilerini dölleyerek hızlı bir şekilde ürerler. Toprak solucanları çiftleşerek birbirlerini döllerler. Böcekler ve eklem bacaklılar eşeyli ürerler, dış gelişme ve iç döllenme yaparlar.

Hayvanların üreme şekilleri nelerdir? Sorusuna sizler için en iyi şekilde cevap vermeye çalıştık.

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.