Genel Bilgi ve İçerikler

Velayet Davasında Boşanma Avukatının Görevleri

48

Boşanma avukatına sıklıkla sorulan soruların başında çocuğun velayeti konusu gelmektedir. Velayet hak olarak düzenlenmesinin yanında aynı zamanda ebeveynler bakımından önemli bir yükümlülüktür. Boşanma konusunda eşlerin sıklıkla sorun yaşadığı konuların başında gelmektedir. Bu nedenle boşanma davasının takibinin boşanma avukatı aracılığıyla takibi velayet konusunda da sağlıklı bir karar verilmesi konusunda faydalı olacaktır.

Velayet hakkı bunu kullanan eşin değil aslında çocuğun yararına bir haktır. Bu hususun eşlere anlatılması bakımından bile boşama avukatın rolü çok büyüktür. Zaten sancılı bir süreç olan boşanmada zaman zaman eşler velayet hakkını kötüye kullanacak şekilde tavırlar sergilemektedirler. Bu sebeple sürece boşanma avukatının dahil olması çok önemlidir. Evlilik birliği devam ederken kanun gereği çocuğun velayetini eşler birlikte kullanır. Ancak boşanma davasının açılmasıyla birlikte talep üzerine veya re’sen hakim çocuğun velayeti hususunda karar vermektedir.

Boşanma davası özellikle de bu dava çekişmeli ise uzun bir süreç gerektirmektedir. Bu sebeple de davanın devamında hakim genellikle çocuğun geçici velayeti hususunda bir karar vermektedir. Bazı dosyalarda mahkeme vermiş olduğu geçici velayet kararı sonrasında çocuk ile velayeti kendisine verilmeyen eş arasında kişisel ilişki tesisine yönelik bir karar vermemektedir. İşte bu durumda boşanma dosyasını takip eden boşanma avukatı mahkemeden velayet kendisine verilmeyen eş için kişisel ilişki tesisine yönelik bir karar verilmesini talep edebilmektedir.

Boşanma sonucunda çocuğun velayetinin kime verileceği konusunda asıl olan çocuğun menfaatidir. Tarafların dava Bursa ili sınırları içinde ise Bursa boşanma avukatına sordukları soruların başında, boşanma sonucunda kusurlu olan eşe velayetin verilebilmesinin mümkün olup olmadığıdır. Ancak yukarıda belirtildiği üzere velayet konusunda karar verilirken hakim eşlerin kusurlarına göre değil çocuğun üstün yararına göre karar vermektedir. Örneğin zina boşanma sebebine dayanılarak açılan bir boşanma davası sonucunda kadın eş kusurlu bulunsa dahi çocuğun yaşı, eğitimi, bakımı vb. sebeplerle üstün yararına göre velayet kendisine verilebilir.

Kanun gereği taraflar dava ve cevap dilekçelerinde velayetin hangi eşe verileceği konusunda bir talepte bulunmasalar dahi hakim re’sen karar verecektir. Buradan da anlaşılacağı üzere velayet konusu tarafların anlaşmalarından veya taleplerinden bile üstün bir husustur.

Velayetin hangi eşe verileceği konusu da boşanma avukatına en sık sorulan sorulardan biridir. Belirtildiği gibi çocuğun velayeti konusunda en önemli husus çocuğun üstün yararıdır. Bunun dışında çocuğun yaşı da velayet konusunda önemli bir kriterdir. Yargıtay’ın benimsemiş olduğu görüşe göre, henüz yaşını doldurmamış çocuk ana bakım ve şefkatine muhtaç olduğundan velayetin anneye verilmesi kabul edilmiştir.

Boşanma sonucunda verilmiş olan velayet kararının gelişen ve değişen koşullara göre değiştirilebilir nitelikte olup olmadığı da boşanma avukatına sorulan sorulardan biridir. Ancak velayet kararı değiştirilebilir niteliktedir. Örneğin velayeti kendisine bırakılan eş velayet hakkını kötüye kullanıyor olabilir veya velayet kararının verildiği tarihlerdeki yaşam tarzı zamanla değişmiş olabilir. Bu nedenle hakim yine tarafların talebi üzerine veya re’sen velayetin değiştirilmesine karar verebilmektedir. Boşanma avukatı değişen koşulları ispatladığı takdirde velayet kararının değiştirilmesi daha kolay olabilecektir. Daha detaylı bilgi almak için uluchukuk.com/bursa-bosanma-hukuku-avukati sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.