Genel Bilgi ve İçerikler

Proje Yönetiminin Amacı Nedir?

179

Proje yönetiminin amacı nedir? Proje Yönetimi, modern endüstriyel ve ticari projelerin karmaşık ve çeşitli faaliyetlerini planlamak, koordine etmek ve kontrol etmek için geliştirilmiştir. Tüm projeler ortak bir özelliği paylaşır – fikirlerin ve faaliyetlerin yeni çabalara yansıtılması.

Proje yönetiminin amacı olabildiğince çok tehlike ve problemi öngörmek veya tahmin etmektir ve tüm risklere rağmen projenin mümkün olduğunca başarılı bir şekilde tamamlanması için faaliyetleri planlamak, düzenlemek ve kontrol etmek. Her zaman mevcut olan risk ve belirsizlik unsuru, tamamlanmaya yol açan olay ve görevlerin hiçbir zaman mutlak doğrulukla önlenemeyeceği anlamına gelir. Bazı karmaşık veya gelişmiş projeler için başarılı bir şekilde tamamlanma olasılığı bile ciddi bir şüphe olabilir.

Proje Yönetiminin Amacı Nedir?

Proje yönetimi aşağıdaki faaliyetleri içerebilir: planlama – ne yapılacağına karar verme; örgütleme – düzenleme yapma; personel alımı – iş için doğru kişileri seçmek; yönetme – talimat verme; izleme – ilerlemeyi kontrol etme; kontrol – bekletmeleri düzeltmek için harekete geçmek; yenilik – yeni çözümler bulma; temsil – kullanıcılar ile irtibat.

 Hedef Belirleme

Proje yönetimindeki etkili hedefler spesifiktir. Spesifik bir hedef, belirli bir sonuca ulaşma şansını artırır. Bu nedenle hedefler, “müşteri ilişkilerini geliştirmek” gibi belirsiz olmamalı, çünkü ölçülemezler. Hedefler, bir projenin ne kadar başarılı olduğunu göstermelidir, örneğin “müşteri şikayetlerini %50 azaltmak” iyi bir hedef olacaktır. Önlem, bazı durumlarda basit bir evet veya hayır cevabı olabilir, örneğin, “müşteri şikayetlerinin sayısını %50 azalttık mı?”

Büyük bir proje hedefi olsa da, bu projenin peşinde geçici proje hedefleri olabilir. Birçok durumda, proje ekipleri nihai hedefi gerçekleştirmek için bir dizi hedefe ulaşmakla görevlendirilir. Bu durumda kişisel gelişim, proje ekipleri ve yöneticileri için önemli bir rol oynayarak, projenin yönetilmesine ve gerçekleştirilmesine katkı sunacaktır. Birçok durumda, ekipler istenen sonuca ulaşmak için sadece merdiven basamağı şeklinde ilerleyebilirler. Başka bir yoldan ilerleyeceklerse, üretken bir şekilde ilerlemelerini sağlayacak yol boyunca becerileri veya kavrayışları geliştiremeyebilirler.

Hedefler genellikle üç başlık altında toplanabilir:

  1. Performans ve Kalite

Bir projenin sonucu, amaçlanan amaca uygun olmalıdır. Bir zamanlar kalite, kalite kontrol departmanının sorumluluğu olarak görülüyordu. Son yıllarda, toplam kalite yönetimi kavramı, üst yönetimden tüm personelin aşağıya doğru paylaştığı kalite sorumluluğu ile ön plana çıkmıştır.

  1. Bütçe

Proje, izin verilen harcamaları aşmadan tamamlanmalıdır. Mali kaynaklar her zaman tükenmez değildir ve fonlar tamamlanmadan önce tükenirse bir proje tamamen terk edilebilir. Eğer bu olursa, projeye yatırılan para ve çaba kaybedilecek ve iptal edilecektir. Aşırı durumlarda proje yüklenicisi yıkımla karşılaşabilir. Doğrudan kar güdüsünün olmadığı birçok proje var, ancak maliyet bütçelerine gereken dikkatin gösterilmesi ve finansal yönetim hala önemlidir.

  1. Tamamlanma Zamanı

Gerçek ilerleme planlanan ilerlemeyi eşleştirmeli veya yenmelidir. Projenin tüm önemli aşamaları, planlanan bitiş tarihinde ya da öncesinde tamamlanması için belirtilen tarihlerden daha geç olmamalıdır. Zaman ölçeği hedefi son derece önemlidir, çünkü bir projenin geç tamamlanmasının proje alıcısını veya sponsoru memnun etmesi pek olası değildir.

Proje Tanıtımı – Site Tanıtımı

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.