Genel Bilgi ve İçerikler

Sektörel Gelir Dağılımı Nedir?

353

Sektörel gelir dağılımı nedir? Gelir, tüzel ya da gerçek kişilerin, üretimden tüketime kadar geçirdiği ekonomik sürecin içinde yer alan üretim faktörlerinin de ekonomiye katılmaları sonucu elde edilen veya üretim faktörleri kullanılmadan ekonomik gücüyle ortaya çıkan artışların para ile ifade edilen değeridir.

Gelir Dağılımı

Belirli dönemler içinde bir ülkede yatırılan gelirin bireyler, hane halkları ya da üretim faktörleri arasında paylaştırılmasına gelir dağılımı denir. Gelir dağılımı eşitlik, sosyal adalet gibi kavramlarla doğrudan ilgilidir.

Gelir Dağılım Türleri Nelerdir?

Bazı kriterlere göre ya da eldeki verilere göre gelir dağılımlarını türlere ayırmak mümkündür.

1- Bireysel Gelir Dağılımı

2- Fonksiyonel Gelir Dağılımı

3- Bölgesel Gelir Dağılımı

4- Sektörel Gelir Dağılımı

5- Birincil ve İkincil Gelir Dağılımı

6- Dikey ve Yatay Gelir Dağılımı

7- Eğitim Durumuna Göre Gelir Dağılımı

Bunun gibi daha birçok kriterlere göre gelir dağılımı türü sıralamak mümkündür. Ama genellikle ilk dört gelir dağılın türüne göre karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bunların neler olduğundan kısaca bahsedersek;

 1- Bireysel Gelir Dağılımı

Burada gelirin hane halkları ya da bireyler arasındaki dağılımı ön planda tutulur. Başka bir deyişle toplam gelirin; bireyler arasındaki dağılımıdır. Bireysel Gelir Dağılımında ilk olarak hedeflenen şey hane halkları arasındaki gelir eşitsizliğinin belirlenmesidir.

 2- Fonksiyonel Gelir Dağılımı

Üretim sonucunda ortaya çıkan gelirden üretim faktörlerinin paylaşımını ortaya çıkaran dağılım türüdür. Ülke içinde ortaya çıkan milli gelirin 3 temel üretim faktörü (sermaye, toprak, iş gücü) arasında nasıl bölüşüldüğünü gösterir.

3-Bölgesel Gelir Dağılımı

Bölgesel gelir dağılımı adından da anlaşılacağı gibi bir ülkenin sınırları içinde yar alan tüm coğrafi bölgelerinin ülkede elde edilen gelirden aldıkları gelir düzeylerini gösterir. Coğrafi bölgeler aynı gelişmişlik düzeyine sahip değillerdir.

 4- Sektörel Gelir Dağılımı

Üretim sektörlerinin ( tarım, sanayi, hizmet, ticaret ve diğer sektörler) milli gelire hangi oranda katkıda bulunduğunu gösterir. Bu gelir dağılımına bakıldığında o ülkenin ekonomisi hakkında bilgi sahibi oluruz. Yani bu bize o ülkenin gelişimi hakkında bilgi verir. Bir ülkenin ekonomisi geliştikçe tarım sektörünün gerileme göstermesi, hizmet ya da sanayi sektörlerinden elde edilen gelirlerin paylarının artması gerekmektedir. sektörel.

 5- Birincil ve İkincil Gelir Dağılımı

Piyasada ekonominin işleyişine herhangi bir müdahalede bulunmaksızın ortaya çıkan milli gelirden üretim faktörlerinin aldığı kar, faiz, ücret, emek şeklindeki gelir dağılımlarına birincil gelir dağılımı denir. Burada çeşitli kurumsal faktörler nedeniyle gelir dağılımı adaletli olmaya bilir. Burada ise araya devlet girerek piyasa ekonomisinin işleyişine karışarak gelir dağılımının adaletli olmasına çalışır. Devletin gelir dağılımına yaptığı bu müdahale de ikincil gelir dağılımı olarak adlandırılır.

  6- Dikey ve Yatay Gelir Dağılımı

Toplumdaki alt ve üst gruplar içerisindeki gelir dağılımına dikey gelir dağılımı aynı alt grup içindeki ya da üst grup içindeki gelir dağılımına da yatay gelir dağılımı denir.

7- Eğitim Durumuna Göre Gelir Dağılımı

Bir ülke içinde yaşayan bireylerin almış oldukları eğitim düzeylerine göre elde ettikleri gelir dağılım türüdür.

Daha birçok gelir dağılım türü sıralamak mümkündür. Bu şekilde gelir dağılım türlerini sınıflandırarak ekonomik değerlendirmelerin yapılması kolaylaştırılır.

Sektörel gelir dağılımı nedir? Sorunuza sizler için en iyi şekilde cevap vermeye çalıştık.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.