Genel Bilgi ve İçerikler

Nasıl Banka Sahibi Olunur? Banka Nasıl Açılır?

248

Nasıl banka sahibi olunur? Banka nasıl açılır? Banka sahibi olmak çok zor bir iştir. Banka açması ya da banka alınması değil o bankayı ayakta tutmak zordur. Bir banka sahibi olmak için bireyin önceden bir birikimi olması lazım. Bu birikimi sayesinde ya kendisi bir banka açar ya da bir banka markasını satın alır. Bu banka sahibi olma konusunda devletten izin almak gerekir. Bunun sebebi bir banka ülkenin temelleridir.

Banka Nedir?

İtalyanca banca olan banka kolaylıkla para, evrak, önemli eşya saklanabilen bir yerdir. Bu bankalardan kredi çekip parada alınabilir. Dünya’nın çoğu gelişmiş ülkelerinde her şehirde en az 1 tane banka vardır. Dünya’nın en iyi bankaları İsviçre’de bulunuyor. Çoğu ülkenin parası onların bankalarında. Bu sebeple çoğu ülke İsviçre’yle arasını bozmak istemiyor. Bir ülkenin ekonomi ve finans durumu için çok önemlidir. Bir devletin ekonomisini ayakta tutan kuruluşların başında bankalar yer alır.

Ekonomi Nedir?

Ekonomi çeşitlilik gösteren bir şeydir. Aile ekonomisi, ülke ekonomisi gibi farklı farklı olabilir. Ekonominin iyi olması aileyi veya ülkeyi ayakta tutan şeydir. Sadece aile ve ülkenin ekonomisi olmaz, okul ekonomisi, kulüp ekonomisi gibi ayrı ayrı ekonomiler olabilir. Bir ülke ekonomisini iyi tutmak için üretmeli ve ürettiği ürünleri satabilmelidir. Ekonomisi iyi olan ülkelerin teknolojileri, üretimleri vb. hep iyi olur. Bir ülkenin ekonomisi ve üretimi doğru orantılıdır.

Finans Nedir?

Finans bir bireyin, ülkenin, vb. şeylerin maddi gelir elde ettikleri, yatırım yaptıkları, zaman içinde bu yatırımların değerlenmesidir. Ekonomi ve finans birbirleriyle bağlantılı kavramlardır. Finans ilgili fonların uygun durumlarla sağlanmasıyla da ilgilidir. Finans kötü olursa ekonomi de kötü olur. Finans iyi olursa ekonomi de iyi olur. Finansın iyi olması ile yatırımın iyi olması doğru orantılıdır. Yatırım iyi olması durumunda hem ekonomi hem de finans iyi olur. Buna en güzel örnek olan ülke Katar’dır.

Nasıl Banka Sahibi Olunur? Banka Nasıl Açılır?

Bir bireyin banka sahibi olabilmesi için önceden bir birikimi olması lazım. Bu birikimle ya bir banka satın alır ya da bir banka açar. Bu şekilde banka sahibi olunur. Tabi ifade etmesi kolay. Fakat bunun çok sayıda farklı adımı var. Öncelikle kurucular kanunda belirtilen şartları taşımalıdır. Hisse senetlerinin nakit karşılığında çıkartılması, tamamının nama yazılması gerekir. Öngörülen faaliyet konularının plânlanan malî, yönetim ve organizasyon yapısı ile uyumlu olması gerekir.

Yönetim kurulunun yeterli mesleki tecrübeyi taşıması gerekir. Kurucuların vergi borçlarının olmaması gerekmekte. Ayrıca kurucuların özgeçmişlerine de detaylı olarak bakılır. Kurucuların mali durumlarına bakılır. Banka kurulduktan sonra nasıl bir fayda sağlayacak? Bunun fizibilite raporunun hazırlanması gerekir. Banka kuruluşunda ise şirket ana sözleşmesi hazırlanarak kurucu ortaklarca imzalanır ve bu imzalar notere tasdik ettirilir. Sanayi – Ticaret bakanlığına izin için başvurulur.

Bu gibi çok sayıda adımın atılması gerekiyor. Nasıl banka sahibi olunur? Banka nasıl açılır? Sorularına sizler için cevap vermeye çalıştık.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.