Genel Bilgi ve İçerikler

Mevlana Kimdir? Şeb-i Arus Nedir?

163

Mevlana kimdir? Şeb-i Arus nedir? Günümüz coğrafyasında bugün Afganistan sınırları içinde olan tarihte ise Horasan’ın Belh bölgesinde 1207 tarihinde dünyaya gelen Mevlana dönemin islam kültür merkezlerinde hocalık yapmakta olan “Alemlerin Sultanı” lakabıyla tanınan Bahaeddin Veled’in oğludur.

Mevlana Kimdir? Şeb-i Arus Nedir?

Etnik kökeni tartışmalı olup Türk, Fars ve Tacik olduğu yönünde görüşlerde mevcuttur. Küçük yaşlardan itibaren sorgulayan Mevlana daha 4 yaşında iken babasından din felsefe dersleri almaya başlamıştır. Felsefe alanında önemli ilerlemeler kaydetmesinin ve tasavvuf ehli olmasının temelleri daha o yıllarda atılmıştır. Ailesi ilk olarak Bağdat’a daha sonra da Konya’ ya yerleşmişlerdir. Zamanın Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat tarafından Konya’da babasına medrese inşa edilmiştir. Babasının önderliğinde daha Konya’ ya geldikleri yıllarda 11yaşında yaşıtlarına göre bir bilgin olmuştur. İlk hocası babası olan Mevlana babasının vefatından sonra Seyyid Burhaneddin’in manevi terbiyesi altına girmiştir.

Hayatında bir ilim insanı olarak büyük değişimlere her zaman izin veren Mevlana’nın hayatında,  asıl dönüm noktası ise Şems-i Tebrizi ile tanışması olmuş, ilminin büyük çoğunluğunu Şems’e borçlu olduğunu, Şems ile anılarını ve Şems ile daha fazla vakit geçirememiş olmasının derin yakınışını, üzüntüsünü duyan Mevlana, bunu her zaman dillendirmiştir. Mevlana en çok bilinen ismi olmasına rağmen birden fazla isimle de anılmış ve bilinmektedir.

LAKABLARI

  • Muhammed bin Muhammed bin Hüseyin el-Belhi
  • Celâleddin
  • Mevlana
  • Rumi
  • Molla Hünkâr
  • Mollâ-yı Rûm.
  1. yüzyılın mutasavvıfı en önemli şairi olmasının yanında yüzyıllar sonra dahi halen ünü tüm dünyaca bilinen en tanınmış kişiler arasında yer almaktadır. Eserleri özelliklede Mesnevi adlı eseri pek çok dile çevrilmiş olup ülkemiz dahil olmak üzere büyük ilgi ve tutku ile günümüzde de tüm dünya kıtalarını aşan etkisi sayesinde en çok tanınan şair, en çok bilinen önemli şahsiyet haline gelmiştir. Eserlerini çoğunlukla Farsça kaleme alan Mevlana Türkçe, Rumca ve Arapça’yı da eserlerinde nadiren de olsa kullanmıştır. Mesnevi adlı eserini ise Fars diliyle kaleme almıştır. Dünyanın her yerinde her kesiminde öğretilerine saygı duyulmuş ve daha çok tasavvuf ilmiyle tanınmıştır. Mevlana hem felsefeci hem de tasavvuf ehli aynı zamanda ise çok büyük bir din alimidir. Sevginin ve hoşgörünün simgesi olarak dünyaca ünlü bir ilim insanı ve de gönül insanıdır.

 

Şeb-i Arus Nedir?

Mevlana, düğün gecesi olarak Rabbi’ne kavuşmayı, sevgiliye vuslatı adlandırmakta iken onun öncüsü olduğu mevleviliktede sufileri bu geceyi Şeb-i Arus olarak adlandırmaktadırlar. Mevlana’nın hakka yürüdüğü ölüm yıl dönümüne denk gelen haftalarda yapılan Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri de halk arasında Şeb-i Arus olarak anılmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.