Genel Bilgi ve İçerikler

Lale Devrinin En Ünlü Şairi Kimdir? Lale Devri Şairi

Nedim Doğum ve Ölüm Tarihi

862

Lale devrinin en ünlü şairi kimdir? Lale devri şairi doğum tarihi 1681, ölüm tarihi 30 Ekim 1730 ‘dur. Ölümünün üzerinden 292 yıl geçmiştir. Zevk ve sefa devri olarak da bilinen Lale Devri 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlamış ve 1730 yılında Lale Devri’ndeki Saray’ın zevk ve sefa anlayışına karşı başlatılan Patrona Halil İsyanı ile son bulmuştur.

Bu dönemde; Batılalaşmanın etkileri ilk defa Osmanlı İmparatorluğu’nda görülmeye başlanmışken başta Saray erkanı olmak üzere zevk ve sefa düşkünlüğü baş göstermiş, bunun etkisi de edebi eserlere yansımıştır.

Lale Devrinin En Ünlü Şairi Kimdir?

Lale devri şairi Nedim, Osmanlı’nın Lale Devri’nde yaşamış en ünlü divan şairlerinden birisi, Lale Devri’nin ise en ünlü şairidir. Nedim, İstanbul’da 1681 yılında kazaskerlik yapmış bir babanın evladı olarak dünyaya gelmiştir. Nedim, medrese eğitimi alarak Arapça ve Farsça öğrenmiş ve fıkıh eğitimi almıştır.

Kendisini bir şair olarak tanıtmak amacıyla dönemin sadrazamı olan Sadrazam Ali Paşa’ya kasideler yazmış, ancak Sadrazam Ali Paşa’nın halefi olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya yazmış olduğu kasideler ile tanınmış ve Topkapı Sarayı’na girmiştir.

Lale Devri Şairi

Nedim, Lale devri şairidir. Zevk, eğlenceye düşkünlüğün ve sefanın hakim olduğu Lale Devri’nde yaşamış olan Nedim eserlerinde aşk, zevk, şarap, eğlence gibi motifleri sıklıkla işlemiş, bu dönemin havasını yansıtması nedeniyle o dönemin ruhunu yansıtan en ünlü şair olarak kabul edilmektedir.

O döneme kadar divan edebiyatında işlenen ruhani aşk teması Nedim’in eserlerinde beşeri aşka dönüşmüş ve somutlaşmıştır. Nedim, beşeri ve somut temaları işlemesi nedeniyle mahallileşme akımının öncüsü olarak kabul edilmektedir.

Bir İstanbul aşığı olarak da bilinen Nedim eserlerinde İstanbul güzellemelerini başlangıç olarak kullanmaktaydı. Örneğin; Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’ya yazmış olduğu kasidesinde yer alan “Bu İstanbul şehri ki misli benzeri yoktur, Bir taşına bütün Acem mülkü fedadır” dizeleri en güzel İstanbul betimlemelerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

Nedim’in Lale Devri’nin de sonunu getiren Patrona Halil İsyanı sırasında hayatını kaybettiği kabul edilmektedir. Buna karşın nasıl öldüğü konusunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan en ünlüsü; Patrona Halil İsyanı sırasında isyankarlardan kaçarken Beşiktaş’taki evinin çatısından düşerek öldüğü yönündedir. Yine, aşırı alkol tüketiminden ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa ve şürekasına yapılan işkencelerden ötürü dehşete kapılarak öldüğü de rivayet edilmektedir. Naaşı bugün Karacaahmet Mezarlığı’ndadır.

Lale Devri Zevk ve Sefa Şairi

Zevk, eğlence ve sefanın hüküm sürdüğü Lale Devri’nin en ünlü şairi olan Nedim işlemiş olduğu eğlence, aşk, içki ve sefa motifleri nedeniyle dönemin ruhunu en güzel yansıtan şair olarak kabul edilmektedir. Nedim, hakkında bilgi edinmesi sonrasında kendisine yazmış olduğu kasideler sonrasında Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın etkisiyle Topkapı Saray’ına girmiş ve ün kazanmıştır. Nedim’in 37 yaşında Lale Devri’ni sona erdiren Patrona Halil İsyanında öldüğü kabul edilmekle birlikte ölümünün nasıl gerçekleştiği konusunda çeşitli rivayetler bulunmaktadır.

Lale devrinin en ünlü şairi kimdir? Lale devri şairi Nedim hakkında sizler için en iyi şekilde cevap vermeye çalıştık.

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.