Genel Bilgi ve İçerikler

Küresel Isınma Nedir?

518

Küresel ısınma nedir? Sorusunun en doğru yanıtını vermeye çalışacağız. Dünya üzerinde ölçülen ortalama sıcaklığın yıllar içerisinde yükselerek dünya iklimini değiştirmesi şeklinde ifade edilebilir. İklimbilimcilerin araştırma konusu olan küresel ısınma, günümüzde dünyada görülmekte ve hepimizin hayatını etkileyecek düzeylere doğru ilerlemektedir.

İklim Değişikliği Nedir

Karbondioksit gibi ısıyı hapseden gazların atmosferde artışı ile birlikte, atmosfere salınan sera gazlarının da etkisiyle, dünya üzerinde değişim gösteren iklim koşullarına iklim değişikliği denir. Bütün bu etkiler sonucu, yeryüzünde gözlemlenebilen sıcaklık artışı, iklimlerdeki değişime sebep olan en temel etkendir.

Küresel Isınma Nedir? İklim Değişikliği ile İlgisi Nedir?

Bu iki kavram çoğu zaman birbirleri yerine kullanılan kavramlardır. Dünya üzerinde zamanla oluşan sıcaklık artışı, atmosferdeki zararlı gaz miktarının yükselişi, nüfusun fazlalaşması ve insan faaliyetleri gibi sebepler, küresel çapta olumsuz etkilere yol açmaktadır. Dünyadaki bu dengesiz sıcaklık artışı küresel ısınma diye adlandırılmakta ve iklim değişikliğini de beraberinde getirmektedir. Küresel ısınma nedir sorusunun yanıtı aslında iklim değişikliğini de tanımlamaktadır.

Küresel Isınma Nedenleri Nelerdir

Atmosferdeki sera gazlarının artışı, küresel ısınmanın nedenleri arasında en temel neden olarak kendini göstermektedir. Nüfusun hızla artması bu gazlardaki artışa neden olmaktadır. Dünyadaki insan sayısının yükselişi, bu yoğun nüfusun faaliyetleri, fosil yakıt tüketimi, sanayinin büyümesi, ulaşım ve toprak kullanımı gibi pek çok sebep de sayılabilir. Özetle, dünyanın bu olumsuz gerçeğinin sebebi, %90 oranında insanlar ve onların faaliyetleridir.

Küresel Isınma Sonuçları Nelerdir

Küresel ısınma ile birlikte meydana gelen iklim değişikliği, pek çok olumsuzluğu beraberinde getirmektedir. Dünyanın soğuk iklimlerindeki buzulların erimesi ve bununla bağlantılı olarak denizlerin su seviyesindeki artış bu sonuçlardan bazılarıdır. Yine iklimsel açıdan bağlantılı olarak yağışlardaki artış, sel ve suya bağlı doğal afetleri beraberinde getirme riski taşımaktadır.

Küresel ısınma nedir diye soran kişiye onun kötücül etkilerini anlatmakta fayda var. Fırtına ve sel gibi hasar veren doğal afetler, canlıların yaşamı için olumsuz olan gelişmelerdir. Bunların yanı sıra iklim değişikliğiyle beraber gelebilecek kuraklık da, canlı yaşamını olumsuz etkileyecek önemli bir etkendir. Fazla ve dengesiz buharlaşmayla beraber çölleşmeye kadar gidebilecek ağır kuraklıklar yaşanabilir. Küresel ısınmanın sonuçları insanlar ve tabii ki tüm canlılar için önemli riskler taşımaktadır.

Küresel Isınma Önlenebilir Mi

Yaşanabilir haldeki dünyamız, zamanla canlı yaşamına elverişi daha az olan bir dünya haline gelebilme tehdidi ile karşı karşıyadır. Peki, bu tehdit önlenebilir düzeyde mi?

Küresel ısınma, yeryüzündeki insan faaliyetlerine bağlı olarak artış göstermektedir. Kömür, doğal gaz, petrol gibi fosil yakıtların kullanımı en önemli etkenlerdendir. Atmosfere yayılan sera gazı etkisi, zamanla yeryüzünü daha yaşanılmaz bir yer kılmaktadır. Elbette buna sebep olan insan, buna dur deme gücüne de sahiptir.

Küresel ısınma nedir sorusunun cevabını alan herkes, daha temiz bir yaşam alanı için çabalamalıdır. Her bir birey, hayatında yapacağı küçük değişikliklerle, yaşadığı dünyayı daha sağlıklı bir ortam haline getirebilir. Bireyler dışında hükümetlerin de bu konuda izleyebileceği daha büyük çaplı politikalar mevcuttur. Küresel ısınmanın etkileri düşünüldüğünde; onunla savaşmak, daha temiz ve sağlıklı bir dünya için çalışmak boynumuzun borcudur.

Küresel Isınma Nasıl Önlenir

Öncelikle, geniş çapta düşünüldüğü takdirde, hükümetlere ve büyük şirketlere çok iş düşmektedir. Atmosferdeki zararlı gazların artışını durdurabilmek adına, nükleer enerji ve fosil yakıt gibi kullanımları minimuma indirmek faydalı olacaktır. Bu kullanımların yerini, yenilenebilir enerji kaynaklarının alması gerekmektedir. Su, biokütle, jeotermal, rüzgâr ve güneş enerjisi gibi enerji kaynakları kullanılarak, daha temiz bir dünya için çalışılmalıdır.

Bunun haricinde bireysel olarak yapılabilecek daha küçük çaplı değişikliklerden de bahsetmek gerekir. Enerji tasarrufunu hayatınızda uygulamanız en önemli adımlardandır. Tasarruflu ampul kullanımı, klima yerine vantilatör kullanma, televizyon ve bilgisayar gibi cihazları açık bırakıp enerjiyi israf etmeme gibi ufak değişikliklerle başlayabilirsiniz.

Su israfının önüne geçmek de bu önlemler arasındadır. Tıraş, diş fırçalama, bulaşık yıkama gibi eylemleri yaparken musluğu açık bırakmama, tasarruflu sifon kullanımına önem verme, akıtan musluk ve tesisatları onarma, çamaşır suyu gibi kimyasal maddelerinin kullanımında azalmaya gitme gibi önlemler alınabilir. Küresel ısınma nedir sorusuna yanıt bulup onu önlemeye çalışmanın, her birimiz için en önemli görevlerden olduğu unutulmamalıdır.

Küresel ısınma nedir? Sorusuna sizler için en iyi şekilde cevap vermeye çalıştık.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.