Genel Bilgi ve İçerikler

İş Hukuku Davaları Nelerdir?

22

İş hukuku kanunları kapsamında bireysel ya da toplu iş sözleşmesine göre işçi veya işverenin alacağı ve tazminatı ile ilgili işe iade edilme talebiyle açılan davalarda arabuluculuğa başvurulması gerekiyor.  İŞ hukukunda belli durumlarda arabulucuya başvurmadan dava açılamaz. İş hukuku avukatları bu durumlarda işçi ve işveren arasında arabuluculuk görevi görür. Aksi halde açılan davanın usulen reddine karar verilmektedir.

İş hukuku kapsamında arabuluculuğun zorunlu olduğu durumlar şu şekildedir;

 • İşe iadeyle ilgili davalar
 • Kıdem tazminatına bağlı davalar
 • İhbar tazminatına bağlı davalar
 • İşe başlatmama tazminatına bağlı davalar
 • Boşta geçen süreye yönelik tazminata bağlı davalar
 • Fazla mesai ücretine bağlı davalar
 • Yıllık izin ücretine bağlı davalar
 • Kötü niyet tazminatına bağlı davalar
 • Sendikal tazminata bağlı davalar
 • Eşit davranmama tazminatına bağlı davalar
 • Prim ve ikramiye ücretine bağlı davalar olarak sıralanabilir.

İş hukukunda iş kazası ya da meslek hastalığına bağlı maddi ve manevi tazminatların tespit edilmesi, itirazı ve rücu davalarında arabulucuya başvurma yükümlülüğü yoktur.  İş hukuku kapsamında iş hukuku avukatı olan arabuluculara başvuru süresi davaların zamanaşımı süresiyle aynı bulunmuştur. Yetkili arabulucu belirlenirken karşı tarafın ya da taraflardan birini yerleşim yeri veya işinin olduğu yerdeki büro olmasına dikkat edilir.  Bazı yerlerde arabuluculuk kurulmayabilir. Bu durumda yetkili görevlendirilen yazı işleri müdürlüğü olacaktır. İşle ilgili alacak verecek konularına icra avukatı bakabilmektedir.

İş Hukuku Davaları Nelerdir?

Türk mahkemelerinde açılan davaların önemli bir bölümü iş davalarıdır. Bu davalardan da en çok talep işçilerin alacakları davalara söz konusudur. İşverenler haksız olmak koşuluyla kıdem ya da ihbar tazminatlarını işçilere vermeden işten çıkarma söz konusu olursa gerekli dava açma hakkı olabilir.  İş hukuku davaları şu şekilde sıralanabilir;

Kıdem Tazminatı Davası:  Kıdem tazminatı, işçilere görev süresine göre ödenen tazminat miktarı olarak tanımlanabilir. Bu bedelin haksız yere ödenmediği durumlarda işçiler işverene dava açabilir. Birçok sebebe bağlı olarak bu dava açılabilir.

İhbar Tazminatı Davası: İhbar tazminatı iş sözleşmesini belirli süre içinde iptal etmek isteyen tarafın diğerine ödediği tazminattır. Bu tazminatı işçi ya da işveren ödeyebilir. Ödemesi gereken taraf tazminatı ödemezse iş hukuku avukatları devreye girer.

Haksız İşten Çıkarılma Nedeniyle İşe İade Davaları: Bazı işverenler keyfi ya da haksız sebeplerle işçileri çıkarabilir. Bu durumda işçilerin işe geri dönebilmeleri için dava açma hakları vardır.

Fazla Mesai Davası: Her işçinin haftalık ve yıllık belli bir saat çalıştırılma şartı vardır. Devlet bu süreyi kanunla garanti altına almıştır. Ancak işveren işçiyi ihtiyaç olması durumunda mesai ücreti karşılığında çalıştırabilir. Bu durumda mesai ücreti ödenmezse işçiler fazla mesai davası açabilirler.

İş Kazası Davası: İş kazası yaşandıktan sonra işçi ya da yakınları işverene maddi veya manevi belli davalar açabilir. İş kazasına bağlı olarak açılan dava türü olarak tanımlanabilir. İş kazasıyla ilgili hem işveren hem de işçi tarafına iş hukuku avukatı temsilcilik yapar.

Yukarıda saydığımız iş hukuku davalarının yanında daha birçok iş hukuku davası vardır. Bu davaların tümünde iş hukuku avukatları görev alır.

İş Hukuku Avukatı Ücretleri

İş hukuku avukatlık ücretleri; diğer tüm avukatlıklar gibi her yıl Türkiye Barolar Birliğinin Resmi Gazetede yayınladığı tarifeye göre yapılır. Tabii bu tutar en alt ücrettir. İş hukuku avukatı diğer alanlarda olduğu gibi ücretinin daha yüksek olmasını isteyebilir. Bu durumda işin mahiyeti, hukuku uyuşmazlık türü, dava açılma durumu, davanın ortalama süreceği zaman dilimi gibi süreçler fiyatlarda belirleyicidir. İş hukuku avukatı Ankara, Ankara, İzmir gibi şehirlerde daha kolay bulunuyor.

İş hukuku uzmanlık isteyen bir alandır. İş hukuku avukatları işçi alacaklarının kazandığı koşullar, ispat yükünün belirlenmesi, zamanaşımı süresi gibi birçok konuda donanımlıdır.  İş hukuku davaları çok zor ve bazen yüksek maliyetli davalar olduğu için çalışılacak avukat doğru şekilde seçilmelidir. …’da iş hukuku avukatına ihtiyacınız varsa hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ankara İş Hukuku Avukatı

Ankara ülkemizde ticari, yatırım turizm gibi birçok alanda en önde gelen mega kentimizdir. Bu yüzden hizmet sektörü ve endüstri gelişmiş olduğundan burada iş davaları çok yoğun olarak görülür. Davaların sayısının fazla olması sebebiyle Ankara’da çok sayıda iş hukuku avukatı bulabilirsiniz. Ancak hem işçi hem de işveren olarak haklı olduğunuz davalardan daha etkili sonuçlar almak istiyorsanız profesyonel bir iş hukuku avukatıyla çalışmalısınız. Ankara avukat şeklinde arayış içerisinde olarak ilgili avukatlara ulaşabilirsiniz.

Ankara iş hukuku avukatı ihtiyacınız varsa uzun yıllardan süregelen iş sözleşmesi uyuşmazlıklarının çözümü ve danışmanlık desteği konusunda bize başvurabilirsiniz. Danışmanlık hizmetinin yanında iş hukuku alanına giren tüm davaların açılması, açılan davaların takip edilmesi ve sonuçlandırılması konusunda bizden destek alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bize ulaşacağınız kanalları kullanmaktır. Büromuzda görev yapan avukatlarımız hem işçiler hem de işverenler için temsilcilik ya da danışmanlık hizmetine yer vermektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.