Genel Bilgi ve İçerikler

Eğitim Ülkeyi Nasıl Kalkındırır?

559

Eğitim ülkeyi nasıl kalkındırır? Eğitim, bir ülkenin geleceği için son derece önemli bir unsur. İyi bir eğitim sistemi olan ülkeler genel olarak daha refah olmakta. Dünyadaki tüm ülkelerin vatandaşlarına eğitim vermek için açtıkları okulların kuruluş sebepleri gözden geçirildiğinde şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır:

  1. Bilgili ve görgülü bireyler yetiştirmek.
  2. Bilinçli üretici ve tüketici vatandaşlar yetiştirmek.
  3. Topluma ayak uyduran sosyal bir nesil ortaya çıkarmak.
  4. Alanlarında uzman kişiler yetiştirmek
  5. Ülkesini yönetebilecek ve ülkesinin kalkınmasını hızlandıracak bireyler yetiştirmek.

Eğitim Ülkeyi Nasıl Kalkındırır?

Gelelim asıl sorumuza. Eğitim ülkeyi nasıl kalkındırır? Madde madde inceleyelim.

  • Ülke Ekonomisi

​​​​​​Vatandaşların bir meslek sahibi olması sadece kendilerine değil, aile ve ülke bütçesine de katkı sağlamaktadır. Toplum içindeki işsiz sayısı ne kadar az ise ülke kalkınması da bir o kadar hızlıdır. İstihdama kazandırılan her çalışkan ve alanında uzman bireyler ülke kazancını artırmaktadır. İlgi alanlarında yetiştirilen ve becerilerini geliştiren bireyler hem mesleklerinde başarılı olmaktadırlar hem de yaptıkları işleri şevkle yapmaktadırlar.

İşini seven meslek sahibi bireylerin oluşturduğu toplumlar da mutlu olmaktadırlar. Toplum ruh sağlığı iyi olan ülkelerde etik kuralları gelişmektedir. İşini iyi yapan bireylerin oluşturduğu toplum ise daha mutlu olmaktadır. Bir nevi bumerang gibi iyi bireyler iyi işler yapmaktadırlar. İyi yapılan işler de toplumu mutlu etmektedir.

  •  Okulların Dizaynı

Ülke içerisinde bulunan okulların çeşitliliği ve sınıf kontenjanlarının dengeli olması kaliteli bireyler yetiştirmek için en gerekli maddelerden biridir. Sınıfları çok kalabalık olan okullarda öğrenciler yeterince söz alamamaktadır. Becerilerini geliştirecek yeterli zamana ve imkana sahip olamamaktadır.

Kendilerini gerçekleştirebilecekleri okullardan mahrum kalan bireyler yeteneklerini keşfedemeyecektir. Dolayısıyla ülkelerdeki Eğitim Bakanlıklarının ilk yapacakları iş bireylerin kendilerini gerçekleştirebilecekleri okullara sahip olmalarını sağlamak ve öğrencileri bu okullara yönlendirmek olmalıdır.

  • Ara Elemanı

Ülkelerin memur oranları yüzde üçtür. Toplumun büyük bölümünü esnaf ve işçiler oluşturmaktadır. Sanayi ve fabrikalar ülke kalkınmasında en büyük paya sahiptirler. Bu alanlarda çalışacak büyük bir iş gücü vardır. Ülke ekonomisini kalkındırmak için öncelikle bu iki alanda çalışabilecek ara elemanları yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda en büyük sorumluluk ise okullara düşmektedir.

Meslek liseleri ile bu ara elemanı ihtiyacı giderilerek zaman kaybı önlenebilmektedir. Ülkedeki okulların, öğrencilerin yeteneklerini ve ilgilerini dikkate alarak çeşitlenebilmesini sağlayabilen eğitim bakanlıkları sayesinde o toplum da ülke de kalkınacaktır.

Eğitim ülkeyi nasıl kalkındırır? Sorusuna en iyi şekilde cevap vermeye çalıştık.

 

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.